Radioprogram fra Åpne Dører

Stå sammen - Gå sammen

September 20, 2017

Hver høst gir Åpne Dører mulighet til å sette økt fokus på forfulgte kristnes situasjon gjennom to spesielle arrangementer. I oktober og november er det tid for våre årlige Fakkeltog, som vi arrangerer i samarbeid med Stefanusalliansen. Her oppfordrer vi kristenfolket i Norge til å "Stå sammen - Gå sammen" for våre forfulgte søsken. Gjennom fakkeltogene får vi offentlig oppmerksomhet rundt forfølgelsen, og vi gis anledning til å sette bein på vårt engasjement. Vi er privilegerte som kan gjøre dette i det offentlige rom; og det er viktig at vi benytter oss av denne friheten. I november oppmuntrer Åpne Dører menigheter og forsamlinger til å gi rom for "Søndag for forfulgte". Dette er en internasjonal bønnedag som blir markert over hele verden, hvor vi løfter blikket utover og går i forbønn for dem som deler vår tro, men ikke vår frihet. I dette programmet får du høre både om Fakkeltoget og om Søndag for forfulgte. Det er ennå noen uker igjen; kanskje kan du ta initiativ til at begge disse begivenhetene blir markert i din forsamling og i ditt nærområde? Besøk gjerne nettsiden www.fakkeltog.no og www.opendoors.no for mer informasjon. I programmet lytter vi til Elisabeth Lillebø Sæth sin vakre sang "Elske kvarandre".