Radioprogram fra Åpne Dører
Inspirerende glimt fra Åpne Dørers arbeid

Inspirerende glimt fra Åpne Dørers arbeid

September 18, 2020

I dette programmet gir Olaug Lillian Bjørke deg et tilbakeblikk på fjoråret i Åpne Dører. Du får lytte til vitnesbyrd, og får konkrete tall som viser hvordan organisasjonen arbeider for å styrke og utruste forfulgte kristne. La deg inspirere av glimtene fra arbeidet; der du blant annet får høre om en av de over 1 millioner kristne som har mottatt traumehjelp og familierådgivning. Ladi fra Nigeria var i fangenskap hos Boko Haram, og her fødte hun sønnen Emmanuel. Hun klarte til slutt å flykte, og har fått hjelp gjennom Åpne Dørers traumearbeid. «I dag er jeg fylt av glede over alt jeg har lært, og livet mitt er helt forvandlet. Jeg er veldig takknemlig, og vil gjerne takke mine søsken over hele verden for støtten de har sendt, slik at jeg fikk mulighet til å få denne hjelpen», sier Ladi. I programmet får du ellers høre Marthe Wang synge «Midt i mørket».

Sentral Asia: Kvinneprosjekt forvandler liv

Sentral Asia: Kvinneprosjekt forvandler liv

September 2, 2020

I mars var Olaug Lillian Bjørke på reise til Sentral Asia. Her møtte hun Vicky*, som de siste fem årene har vært leder for et kvinneprosjekt i regionen. Du får høre om hvordan kvinner får nytt liv og verdighet gjennom hennes kreative undervisning, og hva dette har å bety for hverdagen og framtiden deres. «Prosjektet er ikke så viktig som menneskene», sier Vicky – og forklarer hvordan vennskap og relasjoner bygges, og etterhvert gir mulighet for å dele evangeliet. Vicky er gift med Alex*, en sentral kristenleder i regionen. I programmet får du høre hvordan dette ekteparet kom til tro, og den helt spesielle historien som førte til at de bor der de bor i dag. Fra cd-en Bedehusland lytter vi til sangen «Jeg er fri».

Nord Korea: “Takket være deres bønner har vi det bra.”

Nord Korea: “Takket være deres bønner har vi det bra.”

August 2, 2020

I dagens program får du høre hvordan det er å vokse opp i verdens mest lukkede land, Nord Korea. Olaug Lillian Bjørke deler med deg historien til Timothy*, en nordkoreansk flyktning. Han forteller hvordan de helt fra barnehagealder ble indoktrinert til å bøye seg for Kim-familien, men også om skuffelsen da de innså at deres «guder» ikke ville sørge for folkets ve og vel. Timothy flyktet fra sult og et liv på gata. Det var i Kina han møtte den kristne troen, noe han fikk erfare kostnaden ved da han og kameraten kom tilbake til Nord Korea. I andre halvdel av programmet får du høre mer om den hemmelige undergrunnskirken i landet, og hvordan Åpne Dører årlig får være til hjelp for omlag 60 000 nordkoreanske troende. En av disse sier: «Vi husker alltid på deres kjærlighet og omsorg for oss. Takket være deres bønner har vi det bra.» Du får ellers høre Håvard Sveås synge Tor Rødseth sin nydelige sang: «Min klippe og min borg.» 

Ole Lilleheim om takknemlighet og en annerledes vår i Åpne Dører

Ole Lilleheim om takknemlighet og en annerledes vår i Åpne Dører

July 10, 2020

I dagens program får du et tilbakeblikk på våren i Åpne Dører. Olaug Lillian Bjørke har med seg Ole Lilleheim som gjest i studio. Han har vært ansatt i Åpne Dører i flere tiår, og denne våren opplevde han for første gang å bli permittert. Du får høre Oles tanker om dette; hvordan livet endret seg og dagene ble. Samtidig bringer han inn kontrasten til forfulgte kristne som har fått det enda tøffere som følge av corona- epidemien. Midt i alt får du høre om Oles takknemlighet, og også om gleden ved å kunne ta fatt på arbeidet igjen. Bibelen ber oss om å «takke under alle forhold». I Åpne Dører kom dette konkret til uttrykk denne våren gjennom en takkerunde til faste givere. Ole deler fra noen av samtalene. Han synes det var fantastisk å kunne bringe takken fra forfulgte søsken videre til giverne. «Dere må huske å si takk», sier en av Åpne Dørers medarbeidere i Sørvest-Asia. «Si tusen takk! Uten deres støtte og forbønn hadde vi aldri kunnet stå i dette.» I programmet får du ellers høre Linda Kristin Hansen synge "Jeg har så mye å takke for."

Impact India – Vil du stå sammen med oss?

Impact India – Vil du stå sammen med oss?

June 26, 2020

Åpne Dører er inne i en toårig kampanje med fokus på India. Impact betyr å påvirke, ha sterk effekt på – ja, også komme i nærkontakt med. Vår partner Samuel* utfordrer: «Vi - kirken i India - spør deg, du som er med i den globale kirken: Vil du stå sammen med oss mot den økende radikale hinduismen? Gjennom dine bønner og gaver kan vi bli i stand til å hjelpe flere!» I programmet får du et sterkt møte med Rajesh, en av Åpne Dørers medarbeidere. Med stor risiko reiser han til isolerte deler av India i tjeneste for forfulgte søsken. «Det er en glede for meg å tjene den forfulgte kirke. Når jeg hjelper dem, tjener jeg Herren», sier han med overbevisning. Du får høre om da Rajesh besøkte en familie som nettopp hadde mistet datteren sin i forfølgelse, og da han kom hjem til en pastor som var påført alvorlige skader av ekstremister. Du får også høre om hvordan angripere under en gudstjeneste ble redde og la på sprang, da menigheten begynte å prise Herren! Kirken i India er under sterkt press, men den blomstrer. I programmet synger Olaug Lillian Bjørke «Mitt valg er gjort, jeg vil følge Jesus». Denne sangen er skrevet i India, under sterk forfølgelse.

Sergej* - fra narkotikalanger til bibeldistributør

Sergej* - fra narkotikalanger til bibeldistributør

June 11, 2020

I dette programmet tar Olaug Lillian Bjørke og Helge Åkernes deg med til Sentral Asia. De hadde gleden av å besøke et av stan-landene i mars, og i dag får du et møte med Sergej*, en av Åpne Dørers medarbeidere. Han ble kristen mens han sonet en dom på 6 år; gjennom et Johannesevangelie som en av medfangene hadde fått i en matkasse hjemmefra. Ordet i Joh 6,47 stanset ham: «Den som tror, har evig liv.» Fra da av ble alt nytt! Sergej* ble en ivrig evangelist bak murene; og nye kom til tro på Jesus. Hvem skulle tro at det gikk an med kristen «nærradio» over fengselets lydanlegg? Eller fangemusikklag med torader og mandolin? I dag er Sergej* distributør av dyrefôr – og av Guds ord. Begge deler finner man i containere på farmen hans, og i fjor gikk det ut 100 000 kg kristne bøker og bibler derfra! Kanskje du som lytter, selv får lyst til å møte dine søsken ansikt til ansikt? Det vil igjen bli mulig å reise med Åpne Dører! Vi har turer både for høsten og for 2021. Så gjenstår det å se når situasjonen igjen gjør det mulig med utenlandsreiser. En reise med Åpne Dører er en annerledes reise – en livsforvandlende reise! Vil du lese mer, besøk gjerne https://www.opendoors.no/engasjer-deg/reiser

Hemmelig troende

Hemmelig troende

June 2, 2020

Det har vært en spesiell vår. Mulighetene til å møtes ansikt til ansikt, har vært få. Mange har kjent på savn etter sosiale møtepunkt, noen også etter åndelig fellesskap. For kristne i lukkede land er dette hverdagen. De kan sjelden møtes fysisk; men innimellom gjør de det i mindre grupper, med den risikoen det innebærer. For mange av dem er eneste mulighet å møtes digitalt. Kanskje kan kristne i den frie verden lettere identifisere seg med forfulgte søsken etter denne vårens opplevelser? Samtidig blir man minnet om å være takknemlig for muligheten til å samles i kirker og gudshus. Det er ingen selvfølge for troende verden over. I dette programmet får du møte Islem* fra Nord Afrika. Hun er hemmelig troende; i hennes familie er det bare moren som vet om at hun er blitt kristen. Hun frykter hva som vil skje dersom faren hennes får vite om hemmeligheten hennes. Han er en dedikert muslim. Islem sier: «Det er vanskelig å leve som kristen her. Men det er verdt det. Jeg takker Gud for at jeg kjenner Sannheten. Jeg føler meg heldig som har fått møte Jesus, men når jeg ser på familien min, så får jeg dårlig samvittighet. Jeg elsker familien min, jeg elsker pappa. Jeg ønsker at de også skal få bli kjent med Jesus!» I programmet får du ellers høre Solveig Leithaug synge «Di trufaste hand».

Pavel*, Sentral Asia: Fra beryktet fange til ivrig evangelist

Pavel*, Sentral Asia: Fra beryktet fange til ivrig evangelist

May 13, 2020

Denne våren har Olaug Lillian Bjørke vært på reise med Åpne Dører til Sentral Asia. En av Open Doors sine kjerneverdier er: «We are people of the Bible» I dagens program får du høre hvordan dette kommer til uttrykk i stan-landene. Mina* (26) er involvert i å dele evangeliet med barn og unge, og forteller hvordan et søskenpar på 8 og 12 år fikk bringe sin famille til tro. Det hele startet med at de kom på et barnemøte som Mina og den lokale pastoren arrangerte på landsbygda. I andre halvdel av programmet får du møte Pastor Pavel*. Du får høre hvordan et russisk-koreansk nytestamente fra fengselsbiblioteket forvandlet en beryktet fange til en ivrig evangelist. Nå står Pavel igjen i fare for å havne i fengsel, på grunn av sin tro og tjeneste. Han sier: «Jeg er trygg på at det er Guds vilje at jeg tjener ham her. Det er min plass, også om Gud vil jeg skal tjene ham i fengselet. Jeg er ikke redd. Min bekymring er hva som vil skje med familien min dersom jeg blir tatt.» Pavel ber om forbønn for sine kjære; kona og barna som er i alderen 1-7 år. I programmet får du ellers høre «Ditt ord er en lykt for min fot» av Søndagsskolen Norge.

Sentral Asia: Alman* møtte Jesus og alt ble nytt!

Sentral Asia: Alman* møtte Jesus og alt ble nytt!

May 1, 2020

I mars var Olaug Lillian Bjørke på reise med Åpne Dører til Sentral Asia. I dagens program deler hun historien til Alman*;  en av mange muslimer som på forunderlig vis har fått møte Jesus. Gjennom en tragedie som rammet familien, gjorde Alman opprør mot sin muslimske tro. Dette førte ham ut i et liv preget av alkoholmisbruk og vold, noe som påførte hans nærmeste store lidelser. Men alt ble nytt da Jesus møtte ham, og med glede vitner Alman: «Jeg er ingenting. Alt som har skjedd i livet mitt, skal Gud ha æren for. Det er et mirakel at han har tilgitt en person som meg. Pris Herren!» I dag er Alman involvert i utadrettet arbeid for å vinne andre for Kristus. Han har et stort hjerte for mennesker som er i nød, og gir både åndelig og praktisk hjelp. Kona Aida* takker Herren for det han har gjort i livet deres:«Jeg er så takknemlig til Gud. Han har forandret livet vårt. Jeg levde i et helvete, men Gud endret alt. Han er virkelig, og han hører bønn!» I programmet får du ellers høre David Andre Østby synge «Nåde stor».

 

“30 dagers bønn for verdens muslimer”

“30 dagers bønn for verdens muslimer”

April 17, 2020

24. april går millioner av muslimer verden over inn i Ramadan, fastemåneden. I 30 dager skal de faste og be, og med hengivenhet søke Allah. Muslimene lærer at Ramadan er den måneden da deres hellige bok, Koranen, ble åpenbart, og nettopp derfor går de inn i bønn og faste denne måneden. I dagens program forteller Olaug Lillian Bjørke om en annen bønnebevegelse under Ramadan: Kristne over hele verden vil i Jesu navn vende seg til Gud og be – nettopp for muslimene! «30 dagers bønn for verdens muslimer» er en internasjonal, felleskristen bønneaksjon som startet for 28 år siden. Det er spesielt å merke seg at i samme periode har det vært en vekkelse i den muslimske verden. Mange har møtt Jesus i drømmer og syner, og blitt etterfølgere av ham. En av disse får du møte historien til i andre halvdel av programmet. I programmet får du ellers høre Sentrums synge «Frihet». Åpne Dører ønsker å oppmuntre kristne til å bli med i bønn for verdens muslimer. Ta kontakt for å få tilsendt årets bønneguide. Besøk også gjerne nettsiden www.30dagersbonn.no eller følg bønneaksjonen på https://www.facebook.com/30dagersbonn/

Play this podcast on Podbean App