Radioprogram fra Åpne Dører
Impact India – Vil du stå sammen med oss?

Impact India – Vil du stå sammen med oss?

June 26, 2020

Åpne Dører er inne i en toårig kampanje med fokus på India. Impact betyr å påvirke, ha sterk effekt på – ja, også komme i nærkontakt med. Vår partner Samuel* utfordrer: «Vi - kirken i India - spør deg, du som er med i den globale kirken: Vil du stå sammen med oss mot den økende radikale hinduismen? Gjennom dine bønner og gaver kan vi bli i stand til å hjelpe flere!» I programmet får du et sterkt møte med Rajesh, en av Åpne Dørers medarbeidere. Med stor risiko reiser han til isolerte deler av India i tjeneste for forfulgte søsken. «Det er en glede for meg å tjene den forfulgte kirke. Når jeg hjelper dem, tjener jeg Herren», sier han med overbevisning. Du får høre om da Rajesh besøkte en familie som nettopp hadde mistet datteren sin i forfølgelse, og da han kom hjem til en pastor som var påført alvorlige skader av ekstremister. Du får også høre om hvordan angripere under en gudstjeneste ble redde og la på sprang, da menigheten begynte å prise Herren! Kirken i India er under sterkt press, men den blomstrer. I programmet synger Olaug Lillian Bjørke «Mitt valg er gjort, jeg vil følge Jesus». Denne sangen er skrevet i India, under sterk forfølgelse.

Sergej* - fra narkotikalanger til bibeldistributør

Sergej* - fra narkotikalanger til bibeldistributør

June 11, 2020

I dette programmet tar Olaug Lillian Bjørke og Helge Åkernes deg med til Sentral Asia. De hadde gleden av å besøke et av stan-landene i mars, og i dag får du et møte med Sergej*, en av Åpne Dørers medarbeidere. Han ble kristen mens han sonet en dom på 6 år; gjennom et Johannesevangelie som en av medfangene hadde fått i en matkasse hjemmefra. Ordet i Joh 6,47 stanset ham: «Den som tror, har evig liv.» Fra da av ble alt nytt! Sergej* ble en ivrig evangelist bak murene; og nye kom til tro på Jesus. Hvem skulle tro at det gikk an med kristen «nærradio» over fengselets lydanlegg? Eller fangemusikklag med torader og mandolin? I dag er Sergej* distributør av dyrefôr – og av Guds ord. Begge deler finner man i containere på farmen hans, og i fjor gikk det ut 100 000 kg kristne bøker og bibler derfra! Kanskje du som lytter, selv får lyst til å møte dine søsken ansikt til ansikt? Det vil igjen bli mulig å reise med Åpne Dører! Vi har turer både for høsten og for 2021. Så gjenstår det å se når situasjonen igjen gjør det mulig med utenlandsreiser. En reise med Åpne Dører er en annerledes reise – en livsforvandlende reise! Vil du lese mer, besøk gjerne https://www.opendoors.no/engasjer-deg/reiser

Hemmelig troende

Hemmelig troende

June 2, 2020

Det har vært en spesiell vår. Mulighetene til å møtes ansikt til ansikt, har vært få. Mange har kjent på savn etter sosiale møtepunkt, noen også etter åndelig fellesskap. For kristne i lukkede land er dette hverdagen. De kan sjelden møtes fysisk; men innimellom gjør de det i mindre grupper, med den risikoen det innebærer. For mange av dem er eneste mulighet å møtes digitalt. Kanskje kan kristne i den frie verden lettere identifisere seg med forfulgte søsken etter denne vårens opplevelser? Samtidig blir man minnet om å være takknemlig for muligheten til å samles i kirker og gudshus. Det er ingen selvfølge for troende verden over. I dette programmet får du møte Islem* fra Nord Afrika. Hun er hemmelig troende; i hennes familie er det bare moren som vet om at hun er blitt kristen. Hun frykter hva som vil skje dersom faren hennes får vite om hemmeligheten hennes. Han er en dedikert muslim. Islem sier: «Det er vanskelig å leve som kristen her. Men det er verdt det. Jeg takker Gud for at jeg kjenner Sannheten. Jeg føler meg heldig som har fått møte Jesus, men når jeg ser på familien min, så får jeg dårlig samvittighet. Jeg elsker familien min, jeg elsker pappa. Jeg ønsker at de også skal få bli kjent med Jesus!» I programmet får du ellers høre Solveig Leithaug synge «Di trufaste hand».

Pavel*, Sentral Asia: Fra beryktet fange til ivrig evangelist

Pavel*, Sentral Asia: Fra beryktet fange til ivrig evangelist

May 13, 2020

Denne våren har Olaug Lillian Bjørke vært på reise med Åpne Dører til Sentral Asia. En av Open Doors sine kjerneverdier er: «We are people of the Bible» I dagens program får du høre hvordan dette kommer til uttrykk i stan-landene. Mina* (26) er involvert i å dele evangeliet med barn og unge, og forteller hvordan et søskenpar på 8 og 12 år fikk bringe sin famille til tro. Det hele startet med at de kom på et barnemøte som Mina og den lokale pastoren arrangerte på landsbygda. I andre halvdel av programmet får du møte Pastor Pavel*. Du får høre hvordan et russisk-koreansk nytestamente fra fengselsbiblioteket forvandlet en beryktet fange til en ivrig evangelist. Nå står Pavel igjen i fare for å havne i fengsel, på grunn av sin tro og tjeneste. Han sier: «Jeg er trygg på at det er Guds vilje at jeg tjener ham her. Det er min plass, også om Gud vil jeg skal tjene ham i fengselet. Jeg er ikke redd. Min bekymring er hva som vil skje med familien min dersom jeg blir tatt.» Pavel ber om forbønn for sine kjære; kona og barna som er i alderen 1-7 år. I programmet får du ellers høre «Ditt ord er en lykt for min fot» av Søndagsskolen Norge.

Sentral Asia: Alman* møtte Jesus og alt ble nytt!

Sentral Asia: Alman* møtte Jesus og alt ble nytt!

May 1, 2020

I mars var Olaug Lillian Bjørke på reise med Åpne Dører til Sentral Asia. I dagens program deler hun historien til Alman*;  en av mange muslimer som på forunderlig vis har fått møte Jesus. Gjennom en tragedie som rammet familien, gjorde Alman opprør mot sin muslimske tro. Dette førte ham ut i et liv preget av alkoholmisbruk og vold, noe som påførte hans nærmeste store lidelser. Men alt ble nytt da Jesus møtte ham, og med glede vitner Alman: «Jeg er ingenting. Alt som har skjedd i livet mitt, skal Gud ha æren for. Det er et mirakel at han har tilgitt en person som meg. Pris Herren!» I dag er Alman involvert i utadrettet arbeid for å vinne andre for Kristus. Han har et stort hjerte for mennesker som er i nød, og gir både åndelig og praktisk hjelp. Kona Aida* takker Herren for det han har gjort i livet deres:«Jeg er så takknemlig til Gud. Han har forandret livet vårt. Jeg levde i et helvete, men Gud endret alt. Han er virkelig, og han hører bønn!» I programmet får du ellers høre David Andre Østby synge «Nåde stor».

 

“30 dagers bønn for verdens muslimer”

“30 dagers bønn for verdens muslimer”

April 17, 2020

24. april går millioner av muslimer verden over inn i Ramadan, fastemåneden. I 30 dager skal de faste og be, og med hengivenhet søke Allah. Muslimene lærer at Ramadan er den måneden da deres hellige bok, Koranen, ble åpenbart, og nettopp derfor går de inn i bønn og faste denne måneden. I dagens program forteller Olaug Lillian Bjørke om en annen bønnebevegelse under Ramadan: Kristne over hele verden vil i Jesu navn vende seg til Gud og be – nettopp for muslimene! «30 dagers bønn for verdens muslimer» er en internasjonal, felleskristen bønneaksjon som startet for 28 år siden. Det er spesielt å merke seg at i samme periode har det vært en vekkelse i den muslimske verden. Mange har møtt Jesus i drømmer og syner, og blitt etterfølgere av ham. En av disse får du møte historien til i andre halvdel av programmet. I programmet får du ellers høre Sentrums synge «Frihet». Åpne Dører ønsker å oppmuntre kristne til å bli med i bønn for verdens muslimer. Ta kontakt for å få tilsendt årets bønneguide. Besøk også gjerne nettsiden www.30dagersbonn.no eller følg bønneaksjonen på https://www.facebook.com/30dagersbonn/

Påskefeiring i fiendtlige omgivelser

Påskefeiring i fiendtlige omgivelser

April 7, 2020

De kristne høytidene utgjør økt trussel for forfulgte kristne, og særlig har vi sett dette i forbindelse med påske. I dagens program ser vi tilbake på angrep de siste påskehøytidene, både i Pakistan, Egypt og Sri Lanka. Du får møte Debbie (7) som mistet sine foreldre i fjorårets angrep mot Zion Church. Hun vokser opp hos sin tante og onkel, som mistet sin eneste sønn i angrepet. «Våre kjære er i himmelen!», er hennes trøstende ord. Debbie er full av håp, selv om hun ble blind som følge av eksplosjonen. Lars «Lisa» Anderson synger «Vi ska ses igen», og deretter tar Olaug Lillian Bjørke deg med til et lukket land i Midtøsten. Gjennom Shirins historie får du et innblikk i hvordan det er å feire påske som hemmelig kristen, og hvordan Gud på forunderlig vis kan føre troende sammen. Åpne Dører oppfordrer kristne i Norge til å be for sine forfulgte søsken denne påsken; om beskyttelse og mot. God påske!

Vest Afrika: “Våre bønner er blitt hørt”

Vest Afrika: “Våre bønner er blitt hørt”

March 23, 2020

Månedens fokus i Åpne Dører er Vest Afrika. Det har vært en enorm vekkelse over kontinentet, og Afrika er i dag den verdensdelen med flest kristne. Forfølgelsen har ikke latt vente på seg, og særlig betaler kristne i vestlige Afrika en høy pris for sin tro. Olaug Lillian Bjørke tar deg med til Burkina Faso, det landet i verden som har opplevd størst økning i forfølgelsen siste året. Du får møte Naomi, en 45 år gammel enke og mor til 9 barn. Mannen Eli, som var pastor, ble drept i et angrep mot landsbyen. Naomi og barna måtte flykte, og hun forteller hvordan de gråt og ba til Gud natt og dag. Bønnene ble hørt, gjennom hjelpen de mottok fra Åpne Dører. Pastor Samuel er ansvarlig for mange mennesker på flukt i dette området. Han sier: «Våre bønner er blitt hørt! Gud har virkelig oppfylt sine løfter til oss. Hjelpen vi fikk, ble mottatt med gledestårer. Denne støtten betyr enormt mye for våre liv.» I programmet får du ellers høre Duvald synge «Att lämna allt».

“Frykt ikke!”

“Frykt ikke!”

March 4, 2020

Forfulgte kristne har mye å lære sine trossøsken i den frie verden. I dagens program deler Olaug Lilian Bjørke en lærdom fra den forfulgte kirke som går på dette med å ikke frykte. Du får blant annet et møte med Broder Michael* fra Egypt, som utfordrer kristne i Vesten til å legge fra seg fryktens lenker og stole på Gud. I andre halvdel av programmet går vi til GT og dveler ved historien om Daniels venner i ildovnen. Disse tre modige mennene fryktet Gud mer enn mennesker, og stod fast på sin overbevisning selv i møte med press og forfølgelse. Den skotske forkynneren Oswald Chamber uttalte følgende:  «Det bemerkelsesverdige med gudsfrykten er at du, når du frykter Gud, ikke frykter for noe annet. Dersom du, på den andre siden ikke frykter Gud, frykter du for alt annet.» I programmet får du ellers høre Marte og Ole Kristian Sameien som synger «Ver ikkje redd!»

World Watch List 2020

World Watch List 2020

February 21, 2020

Hver time blir en kristen kvinne voldtatt - fordi hun er kristen. Hver dag blir 8 kristne drept for sin tro. Hver dag blir 10 kristne urettmessig fengslet. Hver dag blir 40 kristne hjem brent eller ødelagt. Denne dystre statistikken kan hentes ut av Åpne Dørers forfølgelsesliste, som er fokus i dagens program. WWL ble offentliggjort 15.januar, og listen rangerer de 50 landene i verden der det er aller tøffest å leve som kristen. Dette er den eneste oversikten på verdensbasis der religiøs frihet blir målt og oppdatert. Graden av frihet en kristen har til å leve ut sin tro på, blir målt på følgende fem områder av livet: privat, i familien, i samfunnet, nasjonalt og i menighetsliv. I tillegg blir et sjette område målt: graden av vold. I dagens program får du et intervju med Åpne Dørers faglige leder Ole Petter Erlandsen. Bak tall og statistikker skjuler det seg enkeltmennesker, og hovedmålet med å presentere WWL er å gi støtte til menneskene som befinner seg bak tallene. Listen forteller om mer enn forfølgelse! I mange av de mørkeste landene skinner evangeliets lys, og Guds rike går fram. For mer informasjon om WWL, besøk gjerne https://www.opendoors.no/wwl-2020Wol