Radioprogram fra Åpne Dører
Oppmuntringstur med Åpne Dører til Øst-Afrika

Oppmuntringstur med Åpne Dører til Øst-Afrika

June 28, 2022

I dette programmet er Linda Askeland gjest i studio. Hun er nylig tilbake fra en reise til Øst-Afrika, og har mange sterke inntrykk å dele. Formålet med turen var å oppmuntre isolerte trossøsken som lever under sterk forfølgelse. Du får høre om Pastor Josuf, som hadde gått 5 mil sammen med tre av sønnene sine for å delta på en samling. Sammen med andre forfulgte søsken kunne de senke skuldrene, dele det som tynget og bli oppmuntret. Siste dagen uttrykte Josufs 16 år gamle sønn med stor takknemlighet: «Jeg har lært å tilgi!» Med på reisen hadde Linda en hel bunke med kort fra Åpne Dørers skrivetjeneste. Disse ble delt ut til forfulgte kristne, og kortene ble tatt imot som en verdifull gave. Hun fikk høre sterke historier om hva oppmuntringskort har å bety. En av dem uttrykte: «Nå vet jeg at Gud kjenner meg ved navn!» Ikke alle kan reise på tur, men alle kan være med i Åpne Dørers skrivetjeneste. Her kan du lese mer: https://www.opendoors.no/engasjer-deg/skriv-til-forfulgte I programmet får du ellers høre «Jeg er fri» med ‘Sanger fra bedehusland’.

Skrivetjenesten - send en oppmuntring til forfulgte søsken

Skrivetjenesten - send en oppmuntring til forfulgte søsken

June 8, 2022

Visste du at det går an å skrive brev til forfulgte kristne? Gjennom Åpne Dørers skrivetjeneste kan du være med og oppmuntre en kristen bror eller søster i et land langt borte. På den måten får de erfare at de ikke er glemt, og at det er noen som bryr seg om dem og ber for dem. I dette programmet får du høre om Taher fra Iran, som har vært arrestert for sin tro. I dag lever han som flyktning i Tyrkia. Nylig mottok han mange oppmuntrende brev fra trossøsken over hele verden. Han sier: «Jeg trodde at ingen tenkte på oss, men disse kortene har bevist for meg at det er mange som ber for oss.» I andre halvdel av programmet tar Olaug Lillian Bjørke deg med til Nigeria. Her får du et sterkt møte med alenemoren Charity og hennes tre barn. De overlevde et angrep på landsbyen, men det har satt sine dype spor i dem. Gjennom Åpne Dører har de mottatt praktisk hjelp og traumehjelp, og i dag er Charity en som selv hjelper andre. Nå har du mulighet til å sende en oppmuntrende hilsen til henne og barna. Du kan lese mer her: https://www.opendoors.no/engasjer-deg/skriv-til-forfulgte/skriv-til-charity I programmet får du ellers høre Hildegunn og Ingelin fra Garness som synger «Jesus er med deg».

Yael, Eritrea: ”Dine bønner er til stor hjelp!”

Yael, Eritrea: ”Dine bønner er til stor hjelp!”

May 23, 2022

I dette programmet tar Olaug Lillian Bjørke deg med til Eritrea, land nr 6 på Åpne Dørers Forfølgelsesliste. Forfølgelsen i landet får et ansikt gjennom et sterkt møte med Yaels familie. Hvordan oppleves det at mannen din en helt vanlig ettermiddag blir arrestert – bare fordi han tror på Jesus? Hva med den vonde uvissheten og savnet? Yael var gravid i 8.mnd da hun opplevde dette.«Når du ikke vet når mannen din blir løslatt, mister du håpet. Men Gud er med deg! Han støtter deg, gir deg kraft og beroliger deg under alle omstendigheter», sier Yael med overbevisning. Etter 1 år og 9 mnd ble ektemannen løslatt, og gleden var stor. Likevel er frykten for ny arrestasjon alltid til stede. Slik er det å være troende i Eritrea. I programmet får du lære mer om forfølgelsen i Eritrea. Det vil kanskje overraske deg at kristne blir forfulgt, også av sine «egne». Den ortodokse kirke har problemer med å akseptere kristne som tilhører andre retninger innenfor kristendommen, og de opplever dem som en trussel mot eget hegemoni. Du får ellers høre Rune Ludvigsen synge «Hvor stort det blir».

Fred & frihet - tross ytre omstendigheter

Fred & frihet - tross ytre omstendigheter

May 8, 2022

I dette programmet dveler Olaug Lillian Bjørke ved ordene Fred & Frihet. Det er mai, og i Norge feirer vi vår frihet med takknemlighet og glede! Men går det an å oppleve fred og frihet, selv om du bor i et land der dette – ytre sett – er fraværende? Bli med til Nord Korea og Syria, og få eksempel på hvordan det går an å leve i fred og frihet der man skulle tro det motsatte var tilfellet. «Gud lar oss få ha sann frihet! Til og med når vi kjenner oss undertrykte og desperate, så setter Sannheten oss fri», sier en nordkoreansk troende.  Dette er ord til ettertanke. Hva med oss som sier vi bor i den frie verden – er den nå virkelig så fri som vi vil ha den til? Broder Michael* fra Egypt utfordrer oss på dette, og han har noe viktig å lære oss. Lytt til programmet og bli inspirert. Du får også høre Sentrums sin nydelige tolkning av sangen «Frihet». 

”Stå sterk i stormen” - et seminar som utruster

”Stå sterk i stormen” - et seminar som utruster

April 25, 2022

I dette programmet får du høre om ‘Stå sterk i stormen’ – ei bok og et seminar fra Åpne Dører. Olaug Lillian Bjørke intervjuer Trond Kjartan Michaelsen, leder for områdearbeidet i ÅD. Han har vært med på å utarbeide en oppdatert versjon av seminaret, som snart lanseres. Målet er å utruste norske kristne til å møte motgang rotfestet på Guds ord gjennom forfulgte kristnes vitnesbyrd. Hva vil det si å følge Jesus? Har vi et rett bilde av oss selv, Gud og fienden? Hva betyr korset i våre liv, og er vi villige til å bære det? Dette er noen av spørsmålene som stilles, og forfulgte søsken har viktige lærdommer å gi videre – ikke minst når det gjelder å jobbe med det indre når ytre omstendigheter blir krevende. Seminaret legger opp til tre samlinger med undervisning, refleksjon og samtale. Kontakt gjerne Åpne Dører for mer informasjon: norway@opendoors.no I programmet får du ellers høre TenOASE synge «Brobygger».

Søster Bae - en leder i den nordkoreanske kirke

Søster Bae - en leder i den nordkoreanske kirke

April 10, 2022

I dette programmet gir Olaug Lillian Bjørke deg et sterkt møte med Søster Bae*, en kirkeleder i Nord Korea. I dypeste hemmelighet samles den vesle husmenigheten, bak tunge gardiner i den avsidesliggende landsbyen. Hit ble Bae og mannen forvist, da de ble tatt med en bibel. Her skal de bli værende til sin siste dag, og det kan gjerne være at det tunge jordbruksarbeidet tar livet av dem. De får akkurat så lite mat at det er nok til å overleve. Men, som søster Bae siterer: «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Matt 4,4 Hun er full av takknemlighet for hjelp fra den verdensvide kirken, og for å kunne leve for Gud i et land der det er forbudt å tro. «Det jeg takker mest for, er at jeg får være tjeneren til min himmelske Far. Jeg ønsker å vie livet mitt til hans ære, til min siste dag», sier Bae med overbevisning. Nordkoreanske søsken trenger forbønn. Nylig ble en husmenighet, lik søster Baes, avslørt. Titalls mennesker ble drept momentant, og omlag 100 familiemedlemmer sendt i fangeleir. Dette er prisen for å følge Jesus i Nord Korea. I programmet får du ellers høre Håvard Sveås synge Tor Rødseth sin nydelige sang: «Min klippe og min borg».

”30 dagers bønn for verdens muslimer”

”30 dagers bønn for verdens muslimer”

March 30, 2022

2.april går millioner av muslimer verden over inn i Ramadan, fastemåneden. I 30 dager skal de faste og be, og med hengivenhet søke Allah. I dette programmet forteller Olaug Lillian Bjørke om en annen bønnebevegelse under Ramadan: Kristne over hele verden vil i Jesu navn vende seg til Gud og be – nettopp for muslimene! «30 dagers bønn for verdens muslimer» er en internasjonal, felleskristen bønneaksjon som startet for 30 år siden. Det er spesielt å tenke på at i samme periode har det vært en vekkelse i den muslimske verden. Mange muslimer har møtt Jesus i drømmer og syner, og blitt etterfølgere av ham. To av disse er Kady og Amina fra Mekka! Deres utrolige historie får du høre i andre halvdel av programmet, etter at Marte og Ole Kristian Sameien har sunget «Har du møtt han?» Historien til Kady og Amina finner du i boka «Modige kvinner» av JoAnne og Tom Doyle, utgitt på Lunde forlag i 2021. Vil du lese mer om 30 dagers bønn, se www.30dagersbonn.no

Ta gjerne kontakt med Åpne Dører om du ønsker bønneheftet tilsendt i posten.

Dobbel forfølgelse - som kvinne og kristen

Dobbel forfølgelse - som kvinne og kristen

March 14, 2022

I mars er det fokus på forfulgte kvinner i Åpne Dører. I mange land der kristne blir forfulgt, har kvinner generelt det vanskelig. Som troende møter de et dobbelt press – både som kvinner og kristne. Troende jenter og kvinner er særlig utsatt for tvangsekteskap, voldtekt, ulike former for seksuell trakassering og å bli holdt innesperret i sitt eget hjem. Andre blir kastet ut hjemmefra og står uten beskyttelse, bare fordi de har brutt med familiens tro og blitt kristne. En av dem som har opplevd dette, er Sarah (27) fra Nord Afrika. Hun er et ansikt på de mange kvinner som har opplevd dobbel forfølgelse. Hennes sterke historie får du møte i andre halvdel av programmet. «Jeg visste det ville bli vanskelig da jeg tok valget om å følge Jesus. Men jeg mistet ikke håpet. Jeg var utslitt, men jeg reiste meg igjen. Frykten jeg kjempet med da jeg var yngre, er borte. Gud er her», er Sarahs sterke vitnesbyrd i dag. I programmet får du ellers høre Carola og Per Erik Hallin synge «Du vet vel om at du er värdefull».

El Roi - ”Den Gud som ser meg”

El Roi - ”Den Gud som ser meg”

March 1, 2022

Det finnes millioner av kristne som forfølges for sin tro. Noen av disse må leve i skjul; siden det er livsfarlig for dem å bekjenne at de tror på Jesus. Bibelen gir mange navn på Gud. Et av disse er El Roi; «Den Gud som ser meg». I dagens program dveler Olaug Lillian Bjørke ved dette navnet. Gud ser, også til de hemmelige troende i Afghanistan. Han kjenner dem ved navn. Du får høre hvordan Han kommer dem i møte på forunderlig vis. Lisa-Mari Brynestad fra Godøy deltar med sang i programmet. Hun deler sin egen tekst og melodi: «Du er en Gud som ser». Afghanistan er det landet i verden hvor det er aller tøffest å leve som kristen. En av våre kilder i regionen sier: «Hver eneste troende jeg snakker med, ber kun om en ting; forbønn. Dette er genuint det eneste de spør etter. All jordisk beskyttelse forsvant fra dem.» Som en respons på dette inviterer Åpne Dører til 30 dagers bønn for Afghanistan. Et nydelig hefte er utgitt, dette kan man lese digitalt (https://www.opendoors.no/wwl2022) eller få tilsendt ved å kontakte Åpne Dører.

World Watch List 2022: ”Hvorfor forfølges kristne?”

World Watch List 2022: ”Hvorfor forfølges kristne?”

February 14, 2022

19.januar offentliggjorde Åpne Dører World Watch List, sin årlige forfølgelsesliste. Den gir en oversikt over de 50 landene i verden der det er aller tøffest å leve som en kristen. I dette programmet intervjuer Olaug Lillian Bjørke faglig leder i Åpne Dører, Ole Petter Erlandsen. De tar en titt bak tallene og statistikken, og spør: «Bør det overraske oss at kristne forfølges?» Bak forfølgelsens drivkrefter ligger en sannhet vi ofte overser. «Et radikalt evangelium vil alltid møte motstand. Evangeliet, rett forkynt, vil alltid provosere mørke krefter», sier Erlandsen, og gir oss noen eksempler på dette. Mot slutten av programmet tar vi turen til Afghanistan, landet som ligger øverst på WWList. Vi får høre noe av grunnen til at de har passert Nord Korea, som har hatt den lite ærefulle førsteplassen i mange år. Midt i all nøden er det først og fremst forbønn troende afghanere ber om. Som respons på dette har Åpne Dører gitt ut et hefte: 30 dagers bønn for Afghanistan. For mer informasjon om WWList og Afghanistan, se: https://www.opendoors.no/wwl2022

I programmet får du ellers høre Marthe Wang synge «Midt i mørket».

Podbean App

Play this podcast on Podbean App