Radioprogram fra Åpne Dører

På innsiden av verdens mest lukkede land

March 5, 2018

I dette programmet tar Olaug Lillian Bjørke deg med til Nord Korea - verdens mest lukkede land. Du får høre om de svært vanskelige livsvilkårene for kristne, som risikerer arrestasjon, tortur, fengsel og død - bare fordi de tror på en høyere autoritet enn nasjonens leder og hans forfedre. Men du får også høre om hvordan Gud virker i dette landet, der nye kommer til tro på Jesus, tross forfølgelsen. Åpne Dører har arbeid i Nord Korea. Dette omfatter blant annet nødhjelp som mat, klær og medisiner, samt distribuering av kristent materiale. Videre i programmet får du høre om Esther, som hadde en kristen bestefar. Det var hun ikke klar over før hun i voksen alder selv kom til tro. Hun er et av mange barn i Nord Korea som har vokst opp i kristne familier uten å vite det. På grunn av myndighetenes indoktrinering og iver etter å avsløre kristne, må familiene holde troen skjult til barna er store nok til å forstå at den må holdes hemmelig. Musikalsk innslag i dagens program er det Håvard Sveås som står for. Han synger Tor Rødseth sin nydelige sang; "Min klippe og min borg".