Radioprogram fra Åpne Dører

Michael fra Egypt: “Be om at vi må skinne for Jesus!”

December 24, 2017

I dette programmet deler Olaug Lillian Bjørke fra sitt møte med Broder Michael fra Egypt. Han har mye å si oss inn i vår hverdag, både til utfordring og inspirasjon. Hva betyr Bibelen for oss, og hvor stor plass gir vi den i våre liv? Michael har også noen tankevekkende betraktninger om oss som lever i "den frie verden". Er vi virkelig fri? Mange av oss er bundet, særlig av fryktens lenker. Hva har dette å si oss i møte med et nytt og ukjent år? Mot slutten får vi del i Michael sitt ønske om forbønn for de kristne i Egypt. Han sier blant annet: "Be ikke om at vi må få komfortable liv, men om at vi må fortsette å skinne for Jesus!" Kanskje kan dette være vår bønn for 2018, både for kristne søsken i Egypt og for oss som lever i Norge. Midtveis i programmet lytter vi til Marte og Ole Kristian Sameien som synger "Ver ikkje redd".