Radioprogram fra Åpne Dører

Fred og frihet - tross ytre omstendigheter

May 13, 2019

I dette programmet dveler Olaug Lillian Bjørke ved ordene Fred & Frihet. Det er mai, og i Norge feirer vi vår frihet med takknemlighet og glede! Men går det an å oppleve fred og frihet, selv om du bor i et land der dette – ytre sett – er fraværende? Bli med til Nord Korea og Syria, og få eksempel på hvordan det går an å leve i fred og frihet der man skulle tro det motsatte var tilfellet. «Gud lar oss få ha sann frihet! Til og med når vi kjenner oss undertrykte og desperate, så setter Sannheten oss fri», sier en nordkoreansk troende. Dette er ord til ettertanke. Hva med oss som sier vi bor i den frie verden – er den nå virkelig så fri som vi vil ha det til? Broder Michael* fra Egypt utfordrer oss på dette, og han har noe viktig å lære oss. Lytt til programmet og bli inspirert! Du får også høre Sentrums sin nydelige tolkning av sangen «Frihet».