Radioprogram fra Åpne Dører

Ole Lilleheim - 30 år i Åpne Dører

October 2, 2020

I dette programmet får du et møte med Ole Lilleheim. Han ser tilbake på 30 år i tjeneste for forfulgte kristne. Kallet møtte Ole som 17 åring, da han lyttet til Broder Andreas sin utfordrende forkynnelse. Etterhvert engasjerte Ole seg i bibelsmugling, og det ble også flere år ved Åpne Dørers hovedbase i Nederland. Her fikk bilmekanikeren Ole bruke sine evner til et topp hemmelig oppdrag: Å bygge om biler som skulle brukes til å smugle bibler inn til Øst-Europa. Det er likevel i Norge han har lagt ned mest arbeid i tjenesten for forfulgte søsken. Ole har reist landet rundt og delt vitnesbyrdet til brødre og søstre som lider for sin tro. «Det har vært et enormt privilegium å få lov å være med. Det er jo ikke vi som jobber for Jesus, men det er Han som jobber, og inviterer oss til å være med! Gud kaller oss ikke først og fremst til å tjene Ham, men til å kjenne Ham. Når du lever i fellesskap med Jesus, får du gå i de gjerningene han har lagt foran deg. Det er fantastisk», sier Ole Lilleheim, 30-års jubilant i Åpne Dører.

Play this podcast on Podbean App