Radioprogram fra Åpne Dører

Med hjerte for forfulgte søsken

November 26, 2019

I dette programmet blir du kjent med Elin Bjerkestrand og Sigrun Urdal Svingen. De er bosatt i Molde, og gjennom flere år har de vært aktive i Åpne Dørers arbeid. Hver måned samles de til bønnegruppe for forfulgte søsken, og gjennom dette intervjuet håper de å inspirere andre til det samme. Ofte er bønneemnene og historiene fra den lidende kirke tøffe å ta innover seg. Nettopp da er det fint å oppleve styrken ved å stå sammen i bønn. Sigrun opplever det sterkt å få være med og «bære hverandres byrder», slik Bibelen uttrykker det. Elin synes det er flott å kunne samles fra ulike bakgrunner, som en familie som ber for sine søsken rundt om i verden. I bønnegruppa bruker de Åpne Dørers blad og bønnekalender; og de opplever at det er en berikelse for eget liv. Det gir perspektiv på tøffe ting man selv går igjennom, og det gir større takknemlighet. Sånn sett har bønnegruppa ikke bare betydning for dem man ber for, men også for dem som deltar. Olaug Lillian Bjørke fra Åpne Dører leder samtalen, og hun avslutter programmet med noen utfordrende ord om bønn fra Broder Michael* i Egypt.

Play this podcast on Podbean App