Radioprogram fra Åpne Dører

Kina - forfølgelse og vekkelse

August 23, 2019

I dette programmet blir du tatt med til Kina, et land som forbindes både med forfølgelse og vekkelse. For 70 år siden forsøkte myndighetene å kaste kristendommen ut av landet. Man regnet da med at det fantes rundt 700 000 kristne kinesere. I dag er det estimerte tallet over 97 millioner, og det finnes knapt noe land i verden med en lignende kirkevekst. Olaug Lillian Bjørke gir deg et historisk tilbakeblikk på Kina gjennom disse 70 årene, og du får høre om dagens situasjon, der myndighetene igjen strammer grepet overfor de kristne. Særlig blir barn og unge rammet av forfølgelse; og det er kommet restriksjoner som forbyr alle under 18 år å gå i kirken eller delta på kristne leirer. Pastor Timothy, en kristen leder i 70-årene, ber om forbønn for unge kristne kinesere; at de må holde fast på troen og oppleve Guds håp, glede og nærhet i vanskelige tider. «Men framfor alt,» sier han «be om at vårt folk aldri skal slutte å be og erfare bønnens kraft. Bønn forandrer alt!» I programmet får du ellers høre Kerysso synge «Gi meg Jesus».

Play this podcast on Podbean App