Radioprogram fra Åpne Dører

Høstens fokus - kvinner i den forfulgte kirke

October 7, 2019

Denne høsten har Åpne Dører særlig fokus på forfulgte kvinner; og dette vil bli løftet fram både under fakkeltogene og Søndag for forfulgte. Undersøkelser viser at kristne kvinner er spesielt sårbare for forfølgelse; de blir forfulgt både som kvinner og som kristne. Open Doors Internationals generalsekretær, Dan Ole Shani, sier: «Det er dypt opprørende å registrere at kristne kvinner blir utsatt for nesten dobbelt så mange forfølgelsesformer som menn. Jeg ber mine medarbeidere, både i Åpne Dører og i andre sammenhenger, om å tenke på hva vi kan gjøre for å styrke disse forfulgte kvinnene. Hvordan kan vi gi beskyttelse til de mest sårbare, som enker, enslige kvinner og jenter? Må Gud bevege oss til å be mer, å tale deres sak og å gjøre disse kvinnenes situasjon til en prioritert sak i vår tjeneste for den forfulgte kirke.» Vil du lese mer om høstens fokus, besøk gjerne nettsidene www.fakkeltog.no og www.opendoors.no  I programmet får du ellers lytte til Elisabeth Lillebø Sæth fra «Håpets kvinner» som synger «Elske kvarandre».

Play this podcast on Podbean App