Radioprogram fra Åpne Dører

Åpne Dørers historie og kjerneverdier

May 2, 2019

I dette programmet tar Olaug Lillian Bjørke deg med til begynnelsen av Åpne Dører. Du får høre den spennende historien om hvordan Broder Andreas fra Nederland på midten av 1950-tallet fikk kallet til å reise «Med Guds ord gjennom jernteppet». Visste du at det hele startet på en stor, kommunistisk ungdomskonferanse i Warszava? Det ble Broder Andreas sin første reise med Ordet gjennom stengte grenser – og siden har Åpne Dører holdt fram med dette! Gud har åpnet dører inn til noen av verdens mest lukkede land, og hvert år deles det ut 2,5 millioner bibler og kristne bøker. I andre halvdel av programmet får du høre om Åpne Dørers 7 kjerneverdier. De er ufravikelige, og Åpne Dører bygger alt sitt virke på disse verdiene. Det var Broder Andreas og hans tre nære medarbeidere; Sealy Yates, Derrick Stone og Johan Companjen som nedfelte disse verdiene for om lag 10 år siden. En av verdiene lyder: «Vi er et bibelfolk», og i dagens program får du høre Reflex synge «Ditt ord». For å lese mer om Åpne Dørers kjerneverdier, besøk gjerne nettsiden https://www.opendoors.no/om-aapne-doerer/kjerneverdier-og-trosgrunnlag