Radioprogram fra Åpne Dører

Trosfrihet for verdens kvinner

April 4, 2018
 
Vi har nylig lagt bak oss mars; en måned der vi særlig fokuserer på kvinner - også i Åpne Dører. I dette programmet får du et intervju med Merethe Kjelby, leder for Åpne Dørers kvinnearbeid i Norge. Hun forteller fra deltakelsen i årets 8.marstog under fanen "Trosfrihet for verdens kvinner". Du får høre litt om bakgrunnen for å gå i 8.marstog for forfulgte kvinner, og hvordan dette engasjementet blir mottatt. I etterkant av kvinnedagen var Merethe på Norgesturné sammen med Elizabeth L. Miller fra USA -  et spennende besøk fra Åpne Dørers internasjonale kvinnearbeid. Elizabeth er forfatter, og hennes nye bok "Gudsrikets tjenestekvinner" ble lansert i Norge under besøket. I programmet synger Solveig Leithaug "Di trufaste hand".