Radioprogram fra Åpne Dører

Søndag for forfulgte - med fokus på barn og unge

November 14, 2018

I dette radioprogrammet får du høre om «Søndag for forfulgte». Dette er en internasjonal bønnedag som blir markert verden over, hvor man løfter blikket utover og går i forbønn for kristne som lider for sin tro. I år er det fokus på barn og unge i den forfulgte kirke; et tema som virkelig skulle skape engasjement. Millioner av barn og unge lider under forfølgelse, både personlig og innad i familien. De er de mest sårbare. Konsekvensene varierer; fra mobbing og utestenging til utfordringer med å få dekket primære behov som mat og vann. For andre gir forfølgelsen seg utslag i begrensede muligheter til skolegang, utdanning og deltagelse i samfunnet generelt. Mange barn og unge lever også med savn etter foreldre; der mor eller far er fengslet, i noen tilfeller også drept for sin tro. Andre barn har måttet flykte fra krig og forfølgelse. Åpne Dører oppmuntrer menigheter og forsamlinger til å bruke en valgfri søndag i november til å markere «Søndag for forfulgte». Det finnes gode ressurser på www.opendoors.no; både filmer, vitnesbyrd og forslag til bønner, sanger og preken. I år er det også egne ressurser som er tilpasset til bruk i barne - og ungdomsarbeid. Årets tema er en gyllen anledning til å lære de unge i Norge om kristne som lever under helt andre vilkår enn oss. I andre halvdel av programmet får du høre om 17 år gamle Marqos fra Egypt, før Familien Brautaset avslutter med sangen «Mitt valg er gjort, jeg vil følge Jesus».