Radioprogram fra Åpne Dører

Ole Lilleheim: “Fortsett å be for Kina”

January 7, 2019

I dette programmet samtaler Olaug Lillian Bjørke med Ole Lilleheim, forkynner og informasjonskonsulent i Åpne Dører. Fokus er på Kina; et land hvor Åpne Dører har en historie helt tilbake til midten av 1960-tallet. Troende i Kina har vært under hard forfølgelse, men på tross av dette har landet opplevd stor vekkelse. Etter noen år der regjeringen har løsnet grepet om den kristne minoriteten, har lokale autoriteter under president Xi Jinping begynte å legge en mer restriktiv linje som begrenser kirkens frihet. Det hardner til, og Kina er virkelig et land å følge med på i så måte. Samtidig er det store variasjoner innad i landet. Det blir sagt at «Alt du hører om Kina, er sant» - og Lilleheim gir oss noen eksempler på hvordan forholdene for de kristne varierer fra provins til provins. Han har besøkt landet flere ganger, senest i fjor vår. I intervjuet deler han fra denne turen, og det er rørende å høre om den takknemligheten kristne kinesere har til Norge for evangeliet. «Fortsett å be for Kina», er Ole Lilleheims oppfordring. Samtidig ber han kristne i Norge om å la seg inspirere av kinesernes takknemlighet og frimodighet på evangeliets vegner.