Radioprogram fra Åpne Dører

Inspirerende glimt fra Åpne Dørers arbeid

September 21, 2016

Åpne Dørers visjon er å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med å utbre evangeliet til jordens ender. Hvordan gjør vi dette i praksis? I dette programmet får du høre mer om hva Gud gjør gjennom Åpne Dørers arbeid. Du får blant annet et glimt fra litteraturarbeidet vårt, og du får takknemlige vitnesbyrd fra kristne søsken som har fått hjelp, både til å bearbeide sine traumer og til å brødfø sin egen familie. Du får også høre Arne Pareli synge "Jeg vil heller ha Jesus", og i programmets outro lyder Tore Ljøkjels vakre toner fra "Deg å få skoda". Programleder er Olaug Lillian Bjørke