Radioprogram fra Åpne Dører

Gud har enda ikke bedt meg om å reise

October 4, 2017

Dette er ordene til Pastor Simon* i Syria. Vi hører stadig om mennesker som velger å forlate landet, men Simon har bestemt seg for å bli, som et lys i mørke. Trofast tjener han Gud og sine medmennesker i Syria, både åndelig og praktisk. Men det er ikke enkelt. Døtrene hans spør nesten daglig om ikke de også kan forlate landet. Framtidsutsiktene er dystre, og det er trist å stadig måtte ta farvel med venner. Samtidig som mange reiser fra landet og kirkene, er det også mange som finner veien inn i det kristne fellesskapet. Flere av disse nye kristne har muslimsk bakgrunn. Pastor Simon føler ansvar for å tjene disse nye troende. I krevende tider henter han mot og styrke fra Herren: "Jeg vet at Gud har kontroll, tross smertefulle opplevelser. Men noen ganger er det som om han arbeider bak et forheng..." Du får ellers høre Jarle Waldemar og Synne Økland Schøld synge "Hjerteslag" av David A. Østby. Mot slutten av programmet deler vi Pastor Edward sitt vitnesbyrd. Han har en urokkelig overbevisning om at de som kristne har en oppgave i Syria - å være ambassadører for himmelen og spre Kristus sine himmelske verdier! Vil du vise dem at du står på deres side? Bli med og signér  "En millioner stemmer": https://www.opendoors.no/engasjer-deg/haap/1-000-000-stemmer-for-haapet