Radioprogram fra Åpne Dører

Fra geriljasoldat til en etterfølger av Jesus

February 21, 2018

I dette programmet deler Olaug Lillian Bjørke med deg fra sitt møte med "Jasar og Elvira" fra Colombia. De besøkte Norge høsten 2017, og mange fikk del i den spennende livshistorien til dette ekteparet. Jasar er tidligere geriljaleder; og kona Elvira ble giftet bort til han da hun ble kidnappet av geriljasoldatene til Jasar. Det er forunderlig å høre hvordan Gud møtte dem og siden har ledet dem gjennom livet. Nå tjener Jasar som evangelist i de områdene der han før herjet med geriljaen. Elvira har en tjeneste blant konene til nyfrelste geriljasoldater, og sammen er de et mektig vitnesbyrd om at "ingen ting er umulig for Gud"! De har det ikke enkelt, men de har valgt å legge sine liv i Herrens hender, både i møte med forfølgelse og fattigdom. Gud har flere ganger sørget for dem på forunderlig vis. I programmet får du lytte til Kari A. Osnes sin nydelige sang: "Jesus, min rustning", sunget av LaKris.