Radioprogram fra Åpne Dører

Fokus på Nord Korea

April 19, 2017

År etter år blir Nord Korea rangert som det farligste landet i verden å leve som kristen i. På Åpne Dørers forfølgelsesliste (WWL) har landet også i 2017 den lite ærefulle førsteplassen. Kristne risikerer arrestasjon, tortur, fengsel og død fordi de tror på en høyere autoritet enn nasjonens leder og hans forfedre. I dette programmet får du høre om Åpne Dørers arbeid inn mot Nord Korea. Du får også møte en modig kvinne, i tjeneste blant nordkoreanske kvinner som har flyktet over grensen. Med livet som innsats tjener "Hwa Yong" Gud og forfulgte søsken på et av de farligste stedene i verden. Mot slutten av programmet leser Olaug Lillian Bjørke et brev fra en nordkoreansk troende, med overskriften: "Herren er min hyrde". Du får også lytte til gruppen Kerysso som synger "Kom til Jesus".