Radioprogram fra Åpne Dører

Fisken - Åpne Dørers logo

June 28, 2017
I dette programmet får du høre mer om Åpne Dørers logo, hvor fisken er det sentrale symbolet.
Det nye testamente ble skrevet på gresk, og det greske ordet for fisk er ICHTHUS. Bokstavene i dette ordet danner forbokstavene til fem greske ord. Omsatt til norsk blir disse ordene: «Jesus Kristus Guds Sønn Frelseren» Fisken ble dermed en hemmelig, forenklet trosbekjennelse for de første kristne. I Åpne Dørers logo er noe av fisken bestående av piggtråd, og den er dessuten meislet inn i stein. Alt dette har sin egen symbolikk. Lytt til programmet, og bli kjent med tankene bak vår logo. Mot slutten av programmet ser vi nærmere på Åpne Dørers kjerneverdier, og vi dveler litt ved to av disse: Vi er et Bibel - og Bønnefolk. Slik har det vært helt fra starten av Åpne Dørers historie; og dette er fremdeles to bærebjelker som har en urokkelig og sentral plass i alt vårt virke. Du får også lytte til Duvald som formidler den sterke teksten "Att lämna allt"; akkompagnert av Hans Petter Tangen på piano. I programmets outro lyder Tore Ljøkjels vakre toner fra "Deg å få skoda".