Radioprogram fra Åpne Dører

Fakkeltog 2018 - til støtte for forfulgte barn og unge

October 29, 2018

I dette programmet får du høre om høstens fakkeltog som arrangeres flere steder i Norge, i regi av Åpne Dører og Stefanusalliansen. Årets tema er «Barn og unge forfølges for sin tro». Millioner av barn og unge lider under forfølgelse, både personlig og innad i familien. De er de mest sårbare. Konsekvensene varierer; fra mobbing og utestenging til utfordringer med å få dekket primære behov som mat og vann. For andre gir forfølgelsen seg utslag i begrensede muligheter til skolegang, utdanning og deltagelse i samfunnet generelt. Mange barn og unge lever også med savn etter foreldre; der mor eller far er fengslet, i noen tilfeller også drept for sin tro. Andre barn har måttet flykte fra krig og forfølgelse. Gjennom fakkeltogene ønsker man å sette fokus på og få offentlig oppmerksomhet rundt forfølgelsen av kristne. I Norge er vi fri til å tro - og vi kan bruke friheten vår til å stå opp for dem som deler troen, men ikke har den samme frihet. I dagens program får du høre litt av historien til Flora (19) fra Irak. Hun kom til Norge for 8 år siden, og er et ansikt for de mange barn og unge vi går til støtte for under årets fakkeltog. Lytt til Floras sterke vitnesbyrd om hva lyset fra Jesus fikk bety for henne og familien. Du får også høre Elisabeth Lillebø Sæth synge «Elske kvarandre». Ønsker du mer informasjon om fakkeltogene, besøk gjerne nettsiden www.fakkeltog.no.